Niektóre projekty

Poprzez nasze projekty „Natura & Społeczeństwo” staramy się chronić gatunki roślin i zwierząt oraz rozwijać świadomość ekologiczną w lokalnych społecznościach.