Szacunek dla Ludzi
Odpowiedzialność społeczna biznesu stanowi w Chiquicie bardzo ważny element strategii biznesowej. Wszędzie tam gdzie jesteśmy obecni, robimy wszystko co możliwe, by działać w sposób odpowiedzialny w stosunku do społeczeństwa i równoważyć potrzeby wszystkich interesariuszy, na których wpływ ma prowadzona przez nas działalność gospodarcza.

Duża część naszych wysiłków w ramach odpowiedzialności społecznej koncentruje się na sposobie, w jaki komunikujemy się z naszymi pracownikami i współpracownikami na całym świecie. Sposób w jaki się u nas pracuje oraz nasza kultura korporacyjna to kwestie, które są w centrum naszej uwagi na co dzień.

Dbamy o to, aby społeczności które żyją i pracują na terenie naszych plantacji bananów miały do swojej dyspozycji placówki takie jak szkoły, czy centra opieki zdrowotnej. Zapewniamy też poziom wynagrodzeń i dodatkowe świadczenia zdecydowanie przewyższające minimum przewidziane lokalnym prawem.Nasze wysiłki w praktyce
  • Zakaz pracy dla nieletnich
  • Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i uznanie prawa do negocjacji zbiorowych z pracodawcą
  •  Zakaz dyskryminacji
  • Odpowiednie godziny pracy
  • Uczciwy i przejrzysty system wynagrodzeń