Szacunek dla Środowiska
Czujemy się odpowiedzialni za środowisko. Wszystkie nasze plantacje bananów zostały ulepszone po to, by spełnić standardy wyznaczone przez organizację Rainforest Alliance. Oto kilka z naszych działań:

Ochrona lasów i ich ponowne zalesianie

Las deszczowy to jedno z największych bogactw naturalnych świata. Stanowi naturalne siedlisko tysięcy gatunków, w tym także zagrożonych gatunków zwierząt, takich jak leniwiec trójpalczasty czy rzekotka czerwonooka. Poprzez ochronę istniejących lasów i ponowne zalesianie terenów możemy pomóc w zachowaniu naturalnego siedliska tych zdumiewających stworzeń.

Zarządzanie odpadami

Bananowce rosną bardzo szybko osiągając w ciągu 9 miesięcy wysokość 4 metrów. Podczas zbioru owoców pozostaje znaczna ilość cennych odpadów organicznych, które zbieramy i składujemy w celu otrzymania naturalnego nawozu. Także inne materiały z tworzyw sztucznych są zbierane i poddawane recyklingowi.

Ochrona wody

Woda jest życiodajna i nawet tam, gdzie bardzo często pada – tak jak w tropikach, w których uprawiane są banany – jest zasobem, który należy chronić. Na naszych plantacjach wdrożyliśmy systemy recyklingu, pozwalające na zmniejszenie zużycia wody.